Monday, February 1, 2010

ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAH HITAA'LA WABARAKATU'...
Segala puji bagi ALLAH,Dzat Mahahidup tidak akan pernah mati yang telah menciptakan ayat-ayat Qur'aniyah dan Kauniyah sebagai pelita yang membimbing kehidupan manusia.Selawat dan salam semoga tercurah kepada NABI MUHAMMAD Shallallahu Alaihi wa Sallam,Nabi akhir zaman,namun pertama dibangkitkan dan pertama dimasukkan ke syurga.Padanya tertumpu harapan manusia dari Adam Alaihi Sallam hingga anak cucunya diakhir zaman.Semuanya menantikan syafa'atul uzhma di hari yang tidak bermanfaat harta,tahta,mahkota,mahupun nasab.

Saya mengambil kesempatan ini untuk berkongsi apa yang sepatutnya di ketahui oleh kita umat Islam.Pernahkah kita mengambil sedikit masa sejenak dalam hidup kita untuk memikirkan apa yang sedang berlaku di Dunia ini?Pernahkah kita terfikir dunia yang kita hidup sekarang ini membenarkan lagi apa yang ada didalam Al-Qur'an.Insaflah,taubatlah.Semoga Allah Yang Maha Mengasihi memberi kita petunjuk dan hidayah-Nya.Kepada ALLAH kita berlindung dan kepada-Nya kita di kembalikan.

Dan Allah Ta'ala berfirman, "Dan pada hari terjadinya kebangkitan, akan merugilah pada hari itu orang-orang yang melakukan kebatilan.Dan (pada hari itu) kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk (melihat) buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. (Allah berfirman), 'Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan terhadapu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.' Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya (syurga). Itulah keberuntungan yang nyata. Dan adapun orang-orang yang kafir, (kepada mereka dikatakan), 'Maka, apakah belum ada ayat-ayat-Ku yang dibacakan kepadamu, sehingga kamu menyombongkan diri dan menjadi kaum yang berbuat dosa?' Dan apabila dikatakan (kepadamu), 'Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, dan hari berbangkit itu tidak ada keraguan padanya',nescaya kamu menjawab, 'Kami tidak tahu apakah Hari Kiamat itu, kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja, dan kami sekali-kali tidak meyakini(nya).' Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan dari apa yang mereka selalu memperolok-olokkannya. Dan dikatakan (kepada mereka), 'Pada hari ini Kami melupakan kamu,sebagaimana kamu dulu melupakan pertemuan (dengan) harimu ini, dan tempat kembalimu ialah neraka dan kamu sekali-kali tidak memperoleh penolong. Yang demikian itu, kerana sesungguhnya kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia.' Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat. Maka bagi Allah-lah segala puji, Pemilik langit dan Pemilik Bumi, Pemilik semesta alam. Dan bagi-Nyalah keagungan di langit dan di bumi, Dia-lah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (SURAH AL-JATSIYAH: 27-37)